Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie

Ogłoszenia o zatrudnieniu w KP PSP Cieszyn

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej.
Druki do pobrania:
druk nr 1
druk nr 2

- wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego
- wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego
wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego
wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego
Data wytworzenia/modyfikacji: 2020-07-22 15:16:15
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czech
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1