Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Aktualne postępowania będą zamieszczane na platformie zakupowej

Więcej informacji na stronie http://bip.kppsp.cieszyn.pl/?s=98


Postępowania zakończone

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa - Etap 1:
- przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego
- wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.
Data wytworzenia/modyfikacji: 2020-07-09 11:04:24
Osoba odpowiedzialna: Michał Swoboda
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn