Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Aktualne postępowania

Zakup paliw płynnych do zbiorników  pojazdów i sprzętu silnikowego poprzez stacje paliw Wykonawcy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z JRG Cieszyn, JRG Skoczów, JRG Ustroń.Postępowania zakończone

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa - Etap 1:
- przebudowa linii sN i NN, przebudowa stacji transformatorowej, przebudowa oświetlenia ulicznego
- wykonanie zjazdu z ul. Motokrosowej wraz z renowacją rowu i budową przepustów.


Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa - Etap 2:
- budowa sieci kanalilzacyjnej sanitarnej,
- budowa sieci wodociągowej.Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa - Etap 3:
- budowa murów/ścian oporowych.Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa - Etap 4:
- fundamenty.
Data wytworzenia/modyfikacji: 2020-11-19 11:12:11
Osoba odpowiedzialna: Michał Swoboda
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1