Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Postępowania aktualne

Brak

Postępowania zakończone

Zakup paliw płynnych do zbiorników  pojazdów i sprzętu silnikowego poprzez stacje paliw Wykonawcy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z JRG Cieszyn, JRG Skoczów, JRG Ustroń.

Rozbudowa i Integracja Systemu Łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

Rozbudowa i Integracja Systemu Łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
Data wytworzenia/modyfikacji: 2020-04-29 09:14:07
Osoba odpowiedzialna: Michał Swoboda
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1