Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Zakup paliwa - 07.12.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki w formie edytowalnej

Odpowiedź na pytanie (aktualizowane 15.12.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wytworzenia/modyfikacji: 2018-01-04 15:03:21
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kukuczka
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1