Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Zakup paliwa - 23.12.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki w formie edytowalnej

Odpowiedź na pytanie (aktualizowane 03.01.2017 r.)
Odpowiedź na pytanie nr 2 (aktualizowane 04.01.2017 r.)

Zmiana SIWZ (aktualizacja 04.01.2017 r.)
Zmiana SIWZ (aktualizacja 05.01.2017 r.)
Zmiana SIWZ (aktualizacja 09.01.2017 r.)

Informacja z otwarcia ofert (12.01.2017 r.)
Ogłoszenie o wyborze ofert (13.01.2017 r.)
Data wytworzenia/modyfikacji: 2017-01-13 13:21:25
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kukuczka
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1