Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Zakup paliwa - 02.01.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Unieważnienie przetargu na paliwo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup paliwa - 01.12.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o wyborze ofert


Data wytworzenia/modyfikacji: 2015-12-16 15:35:09
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kukuczka
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1