Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Zakład PPG Polifarb Cieszyn S.A. zgodnie obowiązującymi przepisami jest klasyfikowany jako zakład dużego ryzyka. W związku z tym przygotowano i udostępniono "Instrukcję postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A." dla mieszkańców terenów przyległych do zakładu.

Instrukcja
Data wytworzenia/modyfikacji: 2014-11-19 09:36:14
Osoba odpowiedzialna: Michał Swoboda
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1