Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w zakładach dużego ryzyka zlokalizowanych na terenie powiatu cieszyńskiego w oparciu o Ustawę Prawo Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r/ tekst jednolity Dz.U nr 25 poz.150 z 2008 r / oraz jej aktów wykonawczych.

Postępowanie konsultacyjne w sprawie opracowania zewnętrznego planu operacyjno ratowniczego dla PPG Polifarb Cieszyn
Data wytworzenia/modyfikacji: 2011-06-03 11:30:58
Osoba odpowiedzialna: Jerzy Lazar
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1