Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie

1) Ogłoszenia o przetargach znajdziesz:
a) tutaj dla dostawy paliw
b) tutaj dla dostawy paliw
2) Specyfikacje:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla dostawy paliw
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla dostawy paliw

3) Plan zamówień publicznych znajdziesz tutaj.

4) Informacje o unieważnionych przetargach znajdziesz:

a) tutaj dla dostawy paliw

b) tutaj dla dostawy paliw

Data wytworzenia/modyfikacji: 2012-12-07 14:33:31
Osoba odpowiedzialna: Ryszard Kukuczka
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1