Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE

43 - 400 CIESZYN UL. CHEMIKÓW 16
TEL. 33 852 11 06, TEL/FAX 33 852 27 60

Elektroniczne Biuro Podawcze

Strona WWW Komendy

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy

GODZINY URZĘDOWANIA 7.30 DO 15.30
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn